Witaj,

Polityka prywatności

  • Właścicielem serwisu TANIEcoinsy.pl, dostępnego pod adresem internetowym: https://taniecoinsy.pl jest Oliwer Banach prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: neXt, pod adresem: Al. I Armii Wojska Polskiego 28A/5, 78-100 Kołobrzeg; NIP: 6711843121; REGON: 385989870.
  • Każdego klienta i użytkownika serwisu TANIEcoinsy.pl oraz subskrybenta e-mailingów należących do serwisu TANIEcoinsy.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie: https://taniecoinsy.pl
  • Właściel serwisu TANIEcoinsy.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: neXt Oliwer Banach nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych czy adresowych klientów/użytkowników swojego serwisu i e-mailingu.
  • Dane osobowe przekazane podczas korzystania z serwisu TANIEcoinsy.pl są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb serwisu TANIEcoinsy.pl i nie są udostępniane innym podmiotom. Klient lub użytkownik serwisu TANIEcoinsy.pl może żądać od właścicela serwisu TANIEcoinsy.pl uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Właściel serwisu TANIEcoinsy.pl ma prawo do usunięcia oraz zaprzestania przetwarzania danych bez informowania klienta lub użytkownika.
  • Podstawa prawna: Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.
  • Informacje firmowe: Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
   neXt Oliwer Banach
   Al. I Armii Wojska Polskiego 28A/5
   78-100 Kołobrzeg
   NIP: 6711843121
   REGON: 385989870
  • Procedury: W czasie korzystania z serwisu TANIEcoinsy.pl możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub formularza zakupu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych przez Użytkownika uniemożliwia skorzystanie z usług oraz uzyskanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe wysłane drogą elektroniczną.
  • Cel zbierania danych osobowych: Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest:
   • zawarcie i wykonanie usługi sprzedaży coinsów
   • udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania
   • udzielenie informacji o oferowanych produktach i usługach
   • wysyłanie newsletterów i innych materiałów marketingowych
   • analizy statystycznej Google Analytics. Dane zebrane posłużą nam do analizy statystycznej zachowań klientów na naszej stronie i doskonalenie naszej oferty
   • działalności marketingowej w internecie, również na portalach społecznościowych Facebook, YouTube i Instagram
  • Przekaz danych osobowych osobom trzecim: Dane zbierane podczas transakcji przez Internet, za pośrednictwem strony internetowej, będą wykorzystane jedynie w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Klienta pieniędzy oraz realizacji zamówień. Właściel serwisu TANIEcoinsy.pl nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych ani adresowych (w tym adresów e-mail) klientów i użytkowników serwisu.
  • Dane Klienta mogą być przekazane firmom obsługującym transakcje płatnicze, celem realizacji płatności lub do serwisom zewnętrznym celem realizacji zamówień. A także firmom, które zajmują się wysyłką newsletter oraz fimie obsługującą stronę informatyczna i hostingowi naszego serwisu. Właściel serwisu TANIEcoinsy.pl nie będzie wykorzystywać danych w żadnym innym celu. Podanie danych jest niezbędne celem realizacji zamówień.
  • Narzędzia analityczne: Korzystając z serwisu TANIEcoinsy.pl zgadzają się Państwo na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę neXt Oliwer Banach w celu marketingowym. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Facebook, Freshmail.
  • Czas przetwarzania danych: Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, który jest niezbędny do realizacji celu, w jakim dane są przetwarzane biorąc pod uwagę także przepisy o rachunkowości czy okres przedawnienia roszczeń.
  • Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych: Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z następujących praw:
   • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania
   • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach
   • wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”)
   • prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO
   • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO
   • prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  • Prawa użytkownika: Użytkownik strony ma prawo do wycofania się w dowolnym terminie ze zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażonej poprzez zaznaczenie checkboxa określającego tą zgodę w formularzu elektronicznym znajdującym się na stronie internetowej. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania. Użytkownik strony ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.
  • Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics oraz Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.
  • Dane Osobowe: W czasie korzystania z serwisu serwisu TANIEcoinsy.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
  • Subskrypcja e-mailingu: Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych e-mailingów należących do serwisu TANIEcoinsy.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy wysyłkowej e-mailingu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi wiadomość. Imię pozwala zwracać się do czytelników po imieniu.
  • Zamawianie coinsów: Zamawianie coinsów oferowany przez serwis TANIEcoinsy.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.
  • Niezapowiedziane Wiadomości: Serwis TANIEcoinsy.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
  • Cookies (Ciasteczka): Niektóre obszary serwisu TANIEcoinsy.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Serwis TANIEcoinsy.pl wykorzystuje ciasteczka do prowadzenia kampanii reklamowych oraz zbierania danych statystycznych. W tym zakresie, obsługa może zostać powierzona podmiotom trzecim.
  • Cookies są nieszkodliwe dla komputera, dla jego użytkownika i jego danych.
  • Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Użytkownik w dowolnym momencie ma możliwość usunięcia plików cookies ze swojego komputera za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.
  • Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu i nie dokonywać rejestracji w bazie subskrybentów e-mailingu należącej do serwisu TANIEcoinsy.pl oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez serwis TANIEcoinsy.pl.