Witaj,

Regulamin

 1. Postanowienia​ Ogólne:
  • Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez serwis TANIEcoinsy.pl, dostępny pod adresem internetowym: https://taniecoinsy.pl
  • Właścicielem serwisu jest Oliwer Banach prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: neXt, pod adresem: Al. I Armii Wojska Polskiego 28A/5, 78-100 Kołobrzeg; NIP: 6711843121; REGON: 385989870
  • Serwis TANIEcoinsy.pl świadczy drogą elektroniczną usługę sprzedaży wirtualnych przedmiotów w serwisach zewnętrznych, w tym w serwisach:
   • CSGOPolygon.com, dostępnym pod adresem internetowym: http://www.csgopolygon.com
   • CSGOAtse.com, dostępnym pod adresem internetowym: https://csgoatse.com
   • CSGOroll.com, dostępnym pod adresem internetowym: https://csgoroll.com
   • CSGOempire.com, dostępnym pod adresem internetowym: https://CSGOempire.com
   • CSGO500.com, dostępnym pod adresem internetowym: https://csgo500.com
  • Wirtualnym przedmiotem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest tzw. coin, który jest wirtualnym zasobem serwisów zewnętrznych. Przedmiot ten nie ma żadnej fizycznej postaci, jest on przekazywany drogą elektroniczną poprzez system wymian w serwisach zewnętrznych. Usługa sprzedaży zawierana jest na odległość a przekazanie przedmiotów odbywa się jedynie w serwisach zewnętrznych, nie dochodzi do fizycznego przekazania przedmiotów
  • Użytkownikiem serwisu w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba, która ukończyła 18 lat z zastrzeżeniem artykułów 11-24 Kodeksu Cywilnego oraz zalogowała się w serwisie TANIEcoinsy.pl posiadanym przez siebie kontem na platformie Steam
  • Aby kupić coinsy należy posiadać wystarczającą ilość środków w Portfelu w serwisie TANIEcoinsy.pl
  • Portfelem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest indywidualne konto Użytkownika w serwisie TANIEcoinsy.pl. Portfel jest automatycznie tworzony podczas pierwszego logowania Użytkownika w serwisie TANIEcoinsy.pl. Początkowa wartość Portfela wynosi 0 (słownie: zero)
  • Do korzystania z serwisu TANIEcoinsy.pl niezbędne są:
   • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
   • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
   • włączona obsługa plików cookies,
   • włączona obsługa JavaScript,
   • zainstalowany program FlashPlayer,
   • w pełni aktywne konto na platformie Steam,
   • aktywne konto w conajmniej jednym z serwisów zewnętrznych
  • Regulamin jest ogólnodostępny do odczytu, zapisania na dysku i wydrukowania na stronie internetowej serwisu TANIEcoinsy.pl
  • Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika odbywa się w sposób wyraźny, poprzez zaznaczenie stosownej opcji w formularzu w serwisie
  • Wykorzystywanie błędów strony w celu osiągnięcia korzyści jest zabronione i może skutkować zablokowaniem konta, zamówienia lub doładowania portfela.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2019 roku.
 2. Zasilenie Portfela:
  • Użytkownik serwisu może w sposób dowolny czasowo i ilościowo zasilać swój Portfel
  • Użytkownik serwisu w celu zasilenia Portfela musi skorzystać z jednej z dostępnych metod Doładowania Portfela
  • Dostępne metody Doładowania Portfela przedstawione są w serwisie w zakładce Doładuj Portfel
  • Serwis TANIEcoinsy.pl informuje, że niektóre metody Doładowania Portfela wiążą się z kosztami tej operacji i w całości obciążają one Użytkownika
  • Serwis TANIEcoinsy.pl informuje, że zasilenie Portfela nie jest jednoznaczne z dokonaniem zakupu coinsów
  • Serwis TANIEcoinsy.pl informuje, że dokonanie zasilenie Portfela przez Użytkownika nie oznacza rezerwacji dostępnych coinsów, tym samym Użytkownik może w przyszłości nie mieć możliwości zakupu coinsów w momencie gdy będzie tego chciał dokonać pomimo posiadania odpowiedniej ilości środków w Portfelu
  • Użytkownik przez akceptację regulaminu potwierdza, iż rozumie że w każdej chwili może nastąpić brak dostępności coisnów. Brak dostępności coinsów nie może być podstawą reklamacji Użytkownika
  • Serwis TANIEcoinsy.pl informuje, że dokonanie zasilenia Portfela przez Użytkownika nie oznacza rezerwacji cen coinsów, tym samym Użytkownik może w przyszłości nie mieć możliwości zakupu coinsów po cenie która obowiązywała w momencie zasilenia Portfela
  • Użytkownik przez akceptację regulaminu potwierdza, iż rozumie że w każdej chwili cena dostępnych coinsów może wzrosnąć. Wzrost ceny coisnów nie może być podstawą reklamacji Użytkownika
  • Niewykorzystane środki zgromadzone w Portfelu mogą zostać zwrócone na prośbę Użytkownika jedynie przelewem na rachunek bankowy prowadzony w polskich złotych w polskim banku. Przelewy do banków zagranicznych i/lub w walutach innych niż polskie złote nie będą realizowane. Każdy Użytkownik ma prawo do jedno darmowego przelewu w ciągu miesiąca kalendarzowego. Każdy kolejny przelew będzie obciążony opłatą 5pln (słownie: pięć 00/100 polskich złotych). Możliwość zwrotu jedynie przelewem jest niezależna od wybranej metody zasilenia Portfela. Można zwracać wyłącznie środki niewykorzystane do zakupu coinsów.
  • Serwis TANIEcoinsy.pl nie zwraca kosztów poniesionych w celu zasilenia Portfela
  • Serwis TANIEcoinsy.pl informuje, że środki zgromadzone w Portfelu Użytkownika tracą swoją ważność po 6 miesiącach (słownie sześciu miesiącach) od daty ostatniego zakupu coinsów w serwisie TANIEcoinsy.pl. W takiej sytuacji Użytkownik serwisu nie będzie miał możliwości odzyskania środków lub wykorzystania ich na zakup coinsów
  • Serwis TANIEcoinsy.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji dowolnego zasilenia Portfela w celu dokonania dodatkowej weryfikacja. Dodatkowa weryfikacja może potrwać do 9 miesięcy (słownie: dziewięć miesięcy).
 3. Zakup coinsów:
  • Użytkownik serwisu może w sposób dowolny czasowo i ilościowo kupować coinsy w serwisie TANIEcoinsy.pl, o ile posiada wystarczającą ilość środków w Portfelu
  • Użytkownik serwisu w celu zasilenia Portfela musi skorzystać z jednej z dostępnych metod Doładowania Portfela
  • Kupno coinsów w serwisie TANIEcoinsy.pl jest możliwe wyłącznie w momencie posiadania wystarczającej ilość środków w Portfelu na kupno wybranej ilości coinsów
  • Coinsy są wysyłane z przeznaczeniem na wymianę na skiny.
  • Aktualnie dostępne oferty w serwisie TANIEcoinsy.pl są prezentowane w zakładce Sklep. Każda dostępna oferta przedstawia konkretną ilość coinsów oraz odpowiadającą jej kwotę (cenę) która zostanie pobrana z Portfela Użytkownika w momencie kliknięcia przycisku “KUPUJĘ I PŁACĘ”
  • Użytkownik serwisu aby kupić coinsy musi wybrać jedną z dostępnych ofert przez kliknięcie odpowiedniego przycisku “KUPUJĘ I PŁACĘ”
  • Kliknięcie przycisku “KUPUJĘ I PŁACĘ” przy wybranej opcji oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi sprzedaży coinsów przez serwis TANIEcoinsy.pl, tym samym wiąże się z pobraniem odpowiedniej ilości środków z Portfela Użytkownika
  • Kliknięcie przycisku “KUPUJĘ I PŁACĘ” przy wybranej opcji oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi sprzedaży coinsów przez serwis TANIEcoinsy.pl, tym samym oznacza rozpoczęcie przekazywania coisów w wybranym serwisie zewnętrznym. Serwis TANIEcoinsy.pl przekaże Użytkownikowi odpowiednią ilość coinsów na użyty podczas logowania steamID64, będący identyfikatorem na platformie Steam
  • Serwis TANIEcoinsy.pl zastrzega sobie czas 48 godzin (słownie: czterdzieści osiem godzin) na dostarczenie kupionych coinsów. Jednocześnie serwis TANIEcoinsy.pl oświadcza, że dołoży wszelkich starań aby dostawa została wykonana możliwie jak najszybciej
  • Serwis TANIEcoinsy.pl zastrzega sobie możliwość niezrealizowania dostawy kupionych coinsów w terminie 48 godzin (słownie: czterdzieści osiem godzin) w przypadkach uniemożliwiających realizację dostawy niewynikających z winy serwisu TANIEcoinsy.pl, np. w przypadku braku dostępu do serwisu zewnętrznego
  • Serwis TANIEcoinsy.pl zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oferowanych coinsów w dowolnym momencie, w tym wszystkich coinsów jednocześnie
  • Serwis TANIEcoinsy.pl na bieżąco informuje o dostępnej ilości coinsów. Jednocześnie serwis TANIEcoinsy.pl informuje Użytkowników, że chwilowa dostępność coisów nie jest żadną gwarancją dostępności coisnów w przyszłości
  • Serwis TANIEcoinsy.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży oferowanych coinsów w dowolnym momencie, w tym wszystkich coinsów jednocześnie
  • Serwis TANIEcoinsy.pl zastrzega sobie prawo do niezachowania ciągłości w dostępności coinsów. Brak dostępności coinsów nie może być podstawą reklamacji Użytkownika
 4. Zwrot coinsów:
  • Zgodnie z przepisami sprzedaży na odległość każdemu Użytkownikowi serwisu TANIEcoinsy.pl przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, czyli od kupna coinsów
  • Każdy Użytkownik serwisu TANIEcoinsy.pl ma 14 dni (słownie: czternaście dni) na odstąpienie. W przypadku chęci odstąpienia od umowy Użytkownik powinien we wskazanym powyżej terminie wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: [email protected] z informacją o takim zamiarze. E-mail ten powinien zawierać także numer zamówienia od którego Użytkownik zamierza odstąpić.
  • Serwis TANIEcoinsy.pl ma 14 dni na zapoznanie się z reklamacją i udzielenie odpowiedzi.
  • Użytkownik ma możliwość odstąpić jedynie od całego zamówienia. Nie ma możliwości częściowego zwrotu zamówienia
  • Następnie Użytkownik serwisu powinien przekazać w serwisie zewnętrznym określoną ilość coinsów zgodną z wartością zamówienia od którego odstępuje. Zwrot coinsów powinien być dokonany na steamID64 z którego Użytkownik otrzymał coinsy. Wysłanie coinsów na inny steamID64 jest błędem po stronie Użytkownika i uniemożliwia odzyskanie środków w serwisie TANIEcoinsy.pl
  • Po otrzymaniu coinsów w serwisie zewnętrzym serwis TANIEcoinsy.pl zasili Portfel Użytkownika odpowiednią kwotą zgodną z wartością zamówienia od którego Użytkownik odstępuje. Jedyną metodą zwrotu środków jest zasilenie Portfela Użytkownika. Nie ma innej możliwości
  • Serwis TANIEcoinsy.pl nie zwraca kosztów poniesionych przez Użytkownika w celu zasilenia Portfela dokonanego w celu zakupu coinsów od którego później odstępuje Użytkownik
 5. Umowa licencyjna Użytkownika (EULA):
  • Kiedy klient korzysta z usług G2A Pay świadczonych przez G2A.COM Limited (dalej „Dostawca usług G2A Pay”) w celu dokonania zakupu na naszej stronie, odpowiedzialność za jego zakup jest w pierwszej kolejności przenoszona na G2A.COM Limited, zanim produkt zostanie dostarczony. Dostawca usług G2A Pay przejmuje główną odpowiedzialność, przy naszym wsparciu, za płatność oraz obsługę klienta w związku z płatnością. Regulamin między Dostawcą usług G2A Pay a klientem korzystającym z usług G2A Pay jest uregulowany odrębnymi umowami i nie podlega Regulaminowi tej strony.
  • W odniesieniu do klientów dokonujących zakupu za pośrednictwem kasy Dostawcy usług G2A Pay wszystkie płatności będą podlegały (i) Polityce prywatności Dostawcy usług G2A Pay, z którą należy się zapoznać przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu, oraz (ii) Polityce zwrotu kosztów Dostawcy usług G2A Pay, chyba że właściwy dostawca wyraźnie i z wyprzedzeniem zawiadomi nabywcę, że jest inaczej. Ponadto zakup określonych produktów może wymagać od nabywcy zaakceptowania co najmniej jednej Umowy licencyjnej Użytkownika (zwanej także „EULA”), która może obejmować dodatkowe warunki określone przez dostawcę produktu, a które nie zostały wskazane przez Nas ani przez Dostawcę usług G2A Pay. Klient będzie związany warunkami zaakceptowanej przez niego umowy EULA.
  • Główna odpowiedzialność za gwarancje, usługi konserwacji, obsługi technicznej i wsparcia dla Produktów sprzedawanych na naszej stronie za pośrednictwem usług G2A Pay spoczywa na nas i/lub podmiotach sprzedających te Produkty. Główna odpowiedzialność wobec użytkowników z tytułu wszelkich obowiązków związanych z realizacją zamówień i umowami EULA zaakceptowanymi przez Klienta–Użytkownika końcowego spoczywa na nas i/lub podmiotach sprzedających produkty na naszej stronie. Dostawca usług G2A Pay ponosi główną odpowiedzialność za obsługę płatności klienta.
  • Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty, podatki i inne koszty związane z zakupem i dostawą produktów wynikające z obciążeń z tytułu jego relacji z dostawcami usług płatności, a także za cła i podatki nakładane przez urząd celny lub inne organy kontrolne
  • W sprawach związanych z obsługą klienta lub w kwestiach spornych prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected].
  • Pytania dotyczące płatności dokonywanych za pośrednictwem Dostawcy usług G2A Pay należy kierować na adres [email protected].
  • W miarę możliwości będziemy pracować z klientami i/lub wszystkimi innymi użytkownikami prowadzącymi sprzedaż na naszej stronie w celu rozwiązania wszelkich kwestii spornych związanych z zakupem.
 6. Umowa licencyjna Użytkownika (EULA):
  • Serwis TANIEcoinsy.pl dokłada wszelkich starań technicznych w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, w tym do niedopuszczenia do przerw w świadczeniu usługi z przyczyn technicznych lub teleinformatycznych. Jakiekolwiek zastrzeżenia, wątpliwości czy problemy zaleca się zgłaszać serwisowi w miarę możliwości niezwłocznie poprzez adres e-mail: [email protected]
  • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu TANIEcoinsy.pl w sposób nienaruszający praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych i praw autorskich
  • Naszym oficjalnym i jedynym profilem na portalu społecznościowym Facebook jest profil TANIEcoinsy.pl, dostępny pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/TANIEcoinsyPL. Wszelkie informacje uzyskane rzekomo od administratorów naszego serwisu lecz z innych kont/profili proszę uznać za nieważne. Wszelkie informacje uzyskane rzekomo od administratorów naszej strony z innych kont/profili nie mogą być podstawą jakiejkolwiek reklamacji Użytkownika
  • Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego